2018/2019

Никола Дончев

Председател

ьяааа

Анелия Зашева

Заместник-председател

Теодора Делчева

Секретар

Деница Пенчева

Връзки с обществеността

Деница Стоянова

Отговорник Обществено здраве

Атанасия Филипова

Отговорник Човешки Права и Мир

Нели Здравкова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Нели Стоянова

Отговорник Медицинско Образование

Симона Стойкова

Отговорник научен обмен

Христо Илиев

Отговорник професионален обмен – пристигащи

Нилиан Петров

Отговорник професионален обмен – заминаващи