Обществено здраве

Комитетът по обществено здраве (Standing Committee on Public Health: SCOPH) обединява студенти по медицина от целия свят, за да се учат, развиват, работят, изследват и, най-важното, да обменят идеи и опит в сферата на общественото здраве. Но какво всъщност представлява общественото здраве?

Програмите по обществено здраве имат за цел да защитят и подобрят здравето и добросъстоянието на общностите, независимо от различията в хората, локацията и етапа от жизненото им развитие чрез информиране, разработване на политики, и научноизследователска работа в областта на профилактиката. По този начин всеки има възможност да води активен, здрав и дълъг живот от самото начало. Общественото здраве включва влиянието на социалната, финансовата и околната среда върху хората. Целта е здравето да е постижимо за всички общности.

Комитетът към IFMSA е създаден преди цели шест десетилетия, но съществува в тази си форма едва от 1983г. Оттогава SCOPH-героите (SCOPHeroes) с гордост носят оранжевия цвят и прилагат, поддържат и развиват голямо разнообразие от обществено-базирани проекти и кампании на локално (ние тук, в МУ – София), национално (в цяла България) и международно ниво (в 126 държави по света). Чрез тези дейности ние се доближаваме до идеалната визия на здраво общество и развиваме потенциала си да станем умели професионалисти!