Репродуктивно здраве и СПИН

Комитетът по Репродуктивно здраве и СПИН – SCORA развива и насърчава студентите по медицина към дейности, насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве , водени от студенти в полза на техните общности.

Главната цел на комитета е превенцията, а тя се осъществява единствено чрез знания. Ние се работим главно върху вече съществуващи проблеми и провеждаме обучения на тийнейджъри, които са най-уязвими към тези заболявания. Фокусираме се върху проблеми като промоция на сексуалното и репрудоктивното здраве, превенция на ХИВ и СПИН, безопасен аборт, използване на контрацептиви, майчиното здраве, равенство на половете. SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS) организира кампании, които да допринесат за обществото като ги информира за рискове и начини за превенция. Това се осъществява чрез обучението наречено връстници обучават връстници. 

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.