Човешки права и мир

Комитетът по Човешки права и Мир (Standing Committee on Human Rights and Peace) обединява студенти, които се стремят да създадат равен и мирен свят и вярват в международната, междукултурната и междуличностната солидарност. Считаме, че отговорността е на всички нас и че имаме способността да допринесем за този свят, тъй като правата на човека могат да съществуват само когато се отнасят за всички човешки индивиди.

Комитетът се формира за пръв път през 1983г. към IFMSA под името Standing Committee on Refugees, целящ да насочи вниманието към проблемите на бежанците.Членовете на комитета скоро осъзнават, че усилията им са палиативни и решават да се насочат към корените на проблема – насилие, конфликти и нарушаване на правата на човека. През 1995г. променят името на комитета като Standing Committee on Refugees and Peace, а през 2005г. Такъв, какъвто го познаваме днес – Standing Committee on Human Rights and Peace.

SCORP има визия за свят, в който всеки индивид има пълен и равен достъп до човешките му права и не е оставен сам в бедствие. Свят, където цялото общество, включително студентите-медици и здравните работници се обединяват, за да помогнем на най-уязвимите!

Мисията на SCORP е да даде възможност и да мотивира студентите медици активно да насърчават и защитават човешките права и мира, както и да запознае членовете си с различни форми на хуманитарна дейност.