Психология на насилието над жените

На 18.04.2019г. се проведе лекция на тема “Психология на насилието над жени” със съдействието на фондация “Асоциация Анимус”.

Лекцията беше проведена от клиничния психолог Катя Кръстанова, която е с дългогодишен опит в сферата и продължава да помага на много жени, станали обект на домашно насилие.

По време на лекцията тя сподели важни детайли от поведението, както на жертвата, така и на насилника. Лекторката наблегна на това как те могат да бъдат разпознати и какви мерки биха могли да предприемат работещите в здравни заведения.

Фондацията разполага с горещ телефон за незабавно свързване при случай на всякакъв вид насилие като осигуряват следната помощ:
-изслушват и оказват емоционална подкрепа;
-партнират в процеса на взимане на решение;
-информират и насочват към други служби при необходимост;
-в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Кризисния център за жени и деца, пострадали от домашно насилие или друга подходяща служба или програма.