DYNAMITE Bulgaria 2013 – Survey 23-10


it's been one month since the EPHECT is over so we would like to hear back from you. For this purpose, we've prepared a simple survey in order to get your feedback.

DYNAMITE Bulgaria 2013 – update 24-09


In the past week Medical Students from 11 European countries met in Dobrinishte and Sofia, Bulgaria through the Project “European Public Health Educational Cooperative Training” to exchange experience, learn and plan interventions on socially-important issues.

DYNAMITE Bulgaria 2013 – an explosive event!


Just one week left until our long-awaited International Project takes place in Dobrinishte, where Medical Students from 11 countries around Europe will meet to learn, exchange experience, and plan follow up activities on improving the Publics’ Health of Europe.

XIII-та Есенна Национална Генерална Асамблея (НГА)на „Асоциация на студентите – медици в България” (АСМБ) – 08-10 Ноември 2013, Плевен


На 08-10.11.2013 в гр.Плевен ще се състои XXIII есенна национална генерална асамблея (НГА) на „Асоциация на студентите – медици в България „ (АСМБ).

Общо събрание на „Асоциация на студентите – медици в България – София” на 07.11.2013г.


Управителният съвет на сдружение "Асоциация на студентите - медици в България - София", София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от Устава свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на 07.11.2013 в 17:00 ч във Втора аудитория на Медицински факултет при Медицински университет - София, ул. "Здраве" 2, при следния дневен ред: 1. изслушване на отчета на членовете на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност; 3. избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на изменения в устава на сдружението; 5. определяне на размера на годишните вноски; 6. разни.

DYNAMITE Bulgaria 2013 – an explosive event!


The biggest event of the autumn – DYNAMITE 2013 – is a pilot project for AMSB – Sofia that will take place between the 19th and 23th September in the picturesque mountain town of Dobrinishte. DYNAMITE Bulgaria 2013 is an international meeting of medical students which consists of two types of educational trainings – the European Public Health Educational Cooperative Training (EPHECT) and the essential for IFMSA Training New Trainers (TNT) and Training Old Trainers (TOT).

В подкрепа на живота!


На 28.04.2013 г. от 17:30 часа се проведе дългоочакваният благотворителен концерт „Здрав Дух В Здраво Тяло“, организиран от Асоциацията на студентите-медици в България – клон София. Месеците упорит труд на Организационния комитет достигна своята кулминация навръх Цветница в залата на „Модерен Театър“ София.

Благотворителен концерт "Здрав Дух В Здраво Тяло"


Асоциацията на студентите-медици в България – клон София (АСМБ – София) организира благотворителен концерт „Здрав Дух В Здраво Тяло“, посветен на борбата с хранителните разстройства. С това събитие АСМБ – София цели да насочи общественото внимание към все по-значимия в съвременното общество здравословен и психически проблем, който представляват хранителните разстройства, да призове към толерантност и да окаже подкрепа към хората, страдащи от заболявания от подобен характер.

Тренинг Т4РЕ/РЕТ


Комитетите по професионален и научен обмен организират тренинг с цел подготовка на обменниците. Тренингите са насочени предимно към хора, които досега не са били на обмен и искат да научат повече за обмена си, както и разбира се за хора, които имат интерес към SCOPE и SCORE.