Туберкулозата в XXI век – Лекционна среща

30.03.2013 г.


По случай световния ден за борба с туберкулозата (24.03.2013г.) АСМБ София организира лекционна среща на тема „Туберкулозата в XXI век ”, която имаше за цел да запознае студентите медици с тази древна и обществено значима болест. За втора година подред Световната кампания, посветена на туберкулозата, се провежда под надслова "Спирам туберкулозата в своя живот" (Stop TB in my life time). Основната цел на тази инициатива е свързана с превенцията на заболяването и запознаването на всички хора с него, защото, за да пребориш някое заболяване, трябва първо добре да го познаваш.

Срещата се проведе в Медицински университет София и беше водена от Д-р Маринова, специалист по белодробни болести към Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести „Св. София”, МУ София.