Тренинг Т4РЕ/РЕТ

24.04.2013 г.


Комитетите по професионален и научен обмен организират тренинг с цел подготовка на обменниците. Тренингите са насочени предимно към хора, които досега не са били на обмен и искат да научат повече за обмена си, както и разбира се за хора, които имат интерес към SCOPE и SCORE. Тренингите са Training for Professional Exchange(T4PE) и Pre Exchange Training (PET). Това са обучения, които се осъществяват в редица страни, част от IFMSA, като целта им е да запознаят студентите, които ще пътуват на обмен с цялостната процедура по заминаването. Обучението включва следните основни точки:

1. Personal health;
2. Travel Safety;
3. Cultural Competencies;
4. Language Competencies;
5. Ethical Considerations;

Освен тренингите за обмените,на същата дата ще се проведе и разпределянето на Contact Person.

Мероприятието ще се проведе на 18ти май от 11 ч. в Предклиничния Университетски Център на Александровска Болница.


Вижте по-голяма карта

Краен срок за записване за тренинга е 01.05.2013г.

За контакти:

Божана Бакалчева, bo.bakalch@gmail.com