Комитет по Репродуктивно здраве, включително СПИН


Комитетът по Репродуктивно здраве, включително СПИН - SCORA развива и насърчава студентите по медицина към дейности, насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве и, водени от студенти в полза на техните общности. Това се осъществява преди всичко чрез обучения и образование и кампании за повишаване на осведомеността на всички нива от обикновените хора до международната общност.

От самото си създаване SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) вярва, че един от най – важните методи за борба със СПИН е чрез превенция и единствения метод за превенция е чрез образование. Следователно, основният акцент от работата на този комитет включва дейности, които наблягат на вече съществуващи решения и създаване на нови образователни програми за студенти по медицина, както и за населението като цяло, като се набляга най- вече на тийнейджърите като рискова група.

Други дейности включват кампании за насърчаване на здравословно сексуално и репродуктивно поведение, превенция на ХИВ и полово-предавани болести, превенция на абортите, използване на контрацептиви, репродуктивни права, правата на жените (равенство между половете), здравето на майките, борбата срещу домашното насилие, ограничаване на женското генитално осакатяване. Редица международни семинари, организирани от SCORА, отразяват развитието на този комитет през годините.