Семинар “Ден на редките болести” организираме ежегодно от 2013год насам съвместно с Националния Алианс на Хората с Редки Болести..

Надсловът на семинара през 2016 бе: "Ден след ден, ръка за ръка". Бяха проведени лекции за болест на Нийман-Пик, болест на Помпе, хемофилия, пулмонална хипертония, болест на Гоше и саркоидоза.

Целева група: Студенти по медицина, лекари (специализанти и специалисти) и всички заинтересовани от проблемите на редките заболявания

Участници: 61

Лектори: 6

Резултати, оценка и проследяващи дейности:

Всички участници в семинара го определиха като много добър или отличен и изявиха желание и догодина да участват в подобно събитие. Студентите се надяват, че на следващия семинар ще имат възможността да се запознаят с конкретни истории на пациенти и дори да се срещнат с тях на живо.