2018/2019

Никола Дончев

Председател

ьяааа

Анелия Зашева

Заместник-председател

Теодора Делчева

Секретар

Деница Пенчева

Връзки с обществеността

Деница Стоянова

Отговорник Обществено здраве

Атанасия Филипова

Отговорник Човешки Права и Мир

Нели Здравкова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Нели Стоянова

Отговорник Медицинско Образование

Симона Стойкова

Отговорник научен обмен

Христо Илиев

Отговорник професионален обмен – пристигащи

Нилиан Петров

Отговорник професионален обмен – заминаващи

1.Асистенти PR и вътрешна дейност

Любомир Манолов
Линда Ставрева

2. Асистенти по Обществено здраве

Лора Тодорова
Зорница Трайкова

3. Асистент по Човешки права и мир

Йоанна Златкова

4. Асистенти по Репродуктивно здраве и СПИН

Юскан Иляз
Амира Шаркова

5. Асистенти по Медицинско образование

Марио Христов
Христо Тунчев

6. Асистенти по научен обмен

Явор Йорданов
Васко Величков

7. Асистенти по професионален обмен

Диана Кьорчева
Пламена Петрова

1.Антоана Гочева – Национален отговорник по обществено здраве

2. Теодора Делчева – Национален отговорник по научен обмен-пристигащи

3. Емилия Григорова – Национален отговорник по Репродуктивно здраве и СПИН

4. Йордан Ковачев – член на Съвета по контрол и качество

1.Йордан Ковачев – заместник председател по вътрешна дейност към EMSA

2. Юго Сен-Жам – вр. изп. Директор по медицинска етика и човешки права към EMSA