2019/2020

Анелия Зашева

Председател

Антоана Гочева

Заместник-председател

Нели Здравкова

Секретар

Линда Ставрева

Връзки с обществеността

Лора Тодорова

Отговорник Обществено здраве

Йоанна Златкова

Отговорник Човешки Права и Мир

Юскан Дурмуш

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Любен Яков

Отговорник Медицинско Образование

Васко Величков

Отговорник научен обмен

Явор Йорданов

Отговорник професионален обмен – пристигащи

Емилия Григорова

Отговорник професионален обмен – заминаващи

1.ПР и Вътрешна дейност

Християн Монев

2. Комитет по обществено здраве

Велик Лазаров

Димитър Василев

3. Комитет по човешки права и мир

Димитър Василев

4. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

Ивайло Иванов

Мария Янкова

5. Комитет по медицинско образование

Васил Даракчиев

Йоан Младенов

6. Комитет по научен обмен

Деница Ченголова

Юрка Илиева

7. Комитет по професионален обмен

Николай Йорданов

1.Заместник-председател 

Теодора Делчева

2. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Деница Пенчева

3. Национален отговорник по човешки права и мир

Атанасия Филипова

4. Национален отговорник по научен обмен

Симона Стойкова

5. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

6. Член на Съвет по контрол и качество

Никола Дончев