2020/2021

Антоана Гочева

Председател

Йоанна Златкова

Заместник-председател

Лора Тодорова

Секретар

Любен Яков

Връзки с обществеността

Димитър Василев

Отговорник Обществено здраве

Християн Монев

Отговорник Човешки Права и Мир

Лия Иванова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Васко Величков

Отговорник Медицинско Образование

Димитър Мечков

Отговорник научен обмен - пристигащи

Деница Ченголова

Отговорник научен обмен – заминаващи

Юрка Илиева

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Николай Йорданов

Отговорник професионален обмен – пристигащи

1.ПР и Вътрешна дейност

 

2. Комитет по обществено здраве

 

3. Комитет по човешки права и мир

 

4. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

 

5. Комитет по медицинско образование

 

6. Комитет по научен обмен

 

7. Комитет по професионален обмен

 

1.Заместник-председател 

Теодора Делчева

2. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Деница Пенчева

3. Национален отговорник по човешки права и мир

Атанасия Филипова

4. Национален отговорник по научен обмен

Симона Стойкова

5. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

6. Член на Съвет по контрол и качество

Никола Дончев