2021/2022

Антоана Гочева

Председател

Мирослава Грозева

Заместник-председател

Любен Яков

Секретар

Есра Ведат

Връзки с обществеността

Румяна Чилингирова

Отговорник Обществено здраве

Лидия Делчева

Отговорник Медицинско образование

Дарина Стоянова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Гергана Дерменджиева

Отговорник Човешки права и мир

Стиляна Аврамова

Отговорник професионален обмен – пристигащи

София Попова

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Деница Ченголова

Отговорник научен обмен

1.ПР и Вътрешна дейност

 

2. Комитет по обществено здраве

 

3. Комитет по човешки права и мир

 

4. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

 

5. Комитет по медицинско образование

 

6. Комитет по научен обмен

 

7. Комитет по професионален обмен

 

1. Председател 

Теодора Делчева

2. Заместник-председател по международна дейност

Симона Стойкова

3. Отговорник “Връзки с Обществеността”

Любен Яков

4. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Велина Здравкова

5. Национален отговорник по човешки права и мир

Йоанна Златкова

6. Национален Отговорник по репродуктивно здраве и СПИН

Юскан Дурмуш

7. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

8. Член на Съвет по контрол и качество

Анелия Зашева