Предишни Управителни Съвети

1.Председател

Никола Дончев

2.Заместник – председател

Наджие Горельова

3.Отговорник за връзки с обществеността

Десислава Иванова

4.Секретар

Мариян Стефанов

5. Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Йордан Ковачев

6. Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Теодора Делчева

7.Отговорник по научен обмен на студенти – пристигащи

Виляна Костадинова

8.Отговорник за обществено здраве

Калина Куртова

9. Отговорник за медицинско образование

Анелия Зашева

10. Отговорник за човешки права и мир

Юго Сен Жам

11. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Емилия Григорова

1.Председател

Нези Низамова

2.Заместник – председател

Никола Дончев

3.Отговорник за връзки с обществеността

Анелия Зашева

4.Секретар

Симеон Михайлов

5. Отговорник за професионалния обмен на студенти – заминаващи

Наджие а Горельова

6. Отговорник за професионален обмен на студенти – пристигащи

Йоанна Стоянова

7. Отговорник по научен обмен на студенти – заминаващи

Мариян Стефанов

8.Отговорник по научен обмен на студенти – пристигащи

Любомир  Ангелов 

9. Отговорник за обществено здраве

Катерина Льончева

10. Отговорник за медицинско образование

Елизабет  Николова

11. Отговорник за човешки права и мир

Пламена  Тодорова

12. Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Жанина  Губеркова

 1. Председател

Нези Низамова

 1. Заместник – председател

Симеон Георгиев

 1. Секретар

Симеон Михайлов

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Наджие Горельова

 1. Отговорник по научен обмен на студенти

Мариян Стефанов

 1. Отговорник за обществено здраве

Никола  Дончев

 1. Отговорник за медицинско образование

Александър Фарфаров

 1. Отговорник за човешки права и мир

Лазар  Митров

 

 1.  Отговорник по Репродуктивно здраве, вкл. ХИВ/СПИН

Мартина  Данаилова

 1. Председател

Дияна Бележанска

 1. Заместник – председател

Нези Низамова

 1. Секретар

Петър Великов

 1. Отговорник връзки с обществеността

Десислава Павлова

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Виктория Николова

 1. Отговорник по научен обмен на студенти

Кирил Янков

 1. Отговорник за обществено здраве

Симеон Георгиев

 1. Отговорник за медицинско образование

Димитър Бакалов

 1. Отговорник за човешки права и мир

Лазар Митров

 

 1. Председател

Бюрхан Рашид

 1. Заместник – председател

Дияна Бележанска

 1. Секретар

Мирела Петрова

 1. Отговорник връзки с обществеността

Анелия Кузева

 1. Отговорник за професионалния обмен на студенти

Божана Бакалчева

 1. Отговорник за обществено здраве

Теа Александрова

 1. Отговорник за репродуктивно здраве и СПИН

Добромир Илиев

 1. Отговорник за медицинско образование

Нези Низамова

 1. Отговорник за човешки права и мир

Йоана Софрониева