Анти-СПИН кампания

Проведена на 01.12.2016-7.12.2016. Кампанията протече под мотото “ #БЪДИ ОТГОВОРЕН” . Целта ни беше повишаване информираността на населението, свързана със заболяванията ХИВ и СПИН, промоция на начини за заразяване, протекция и превенция, като се проведе на няколко пункта. За студентите, изявили желание да посетят над 20 столични училища проведохме обучение, на което ги запознахме с няколко метода под формата на игри. С тях те лесно обясниха на учениците, как може да се заразим и как да се предпазим. Вторият пункт беше разположен в ПУЦ, където студентите си направиха снимки с цел разпространяване на кампанията и в социалните мрежи. Всяка година в кампанията се включват над 50 студенти по медицина, които провеждат обучение на повече от 150 ученици.