Balkan SCOPH Weekend

Balkan SCOPH Weekend е съвместен проект на АСМБ ( Асоциацията на студентите медици в България) , MMSA (Macedonian Medical Students’ Association) i IFMSA-Serbia (International Federation of medical students association - Serbia).

Тази среща между студентите медици от балканските страни за първи път бе организирана през 2015г . Целта и е обмяна на идеи и опит и обсъждане на проблеми в областта на общественото здраве. Също така по време на срещата студентите имат възможност да участват в различни обучения и да натрупат така наречените “soft skills” , водени от сертифицирани IFMSA треньори.Това събитие е страхотна възможност не само за работа в областта на SCOPH, но и за съдаване на нови приятелства и мотивиране за бъдещи съвместни проекти.