Събрание на УС

На 23.04.2020г. от 17:00ч ще се проведе среща на Управителен Съвет.

Тя ще протече при следния дневен ред:

1. Работа по комитети
2. IFMSA & EMSA

3. Други 

Всеки член на АСМБ-София има право да присъства.

Линк към Google Hangouts: https://meet.google.com/dpg-skkz-dgc