Събрание на УС

На 14.07.2020г. от 15:00ч ще се проведе среща на Управителен Съвет.

Тя ще протече при следния дневен ред:

1. Общо събрание АСМБ
2. Кандидати за НУС
3. Други
 

Всеки член на АСМБ-София има право да присъства.