Ден на отворените врати за рак на гърдата

По случай месец октомври, световният ден за борба с рака на гърдата, в Александровска болница се организира “Ден на отворените врати за рака на гърдата” – събитие за пациенти, студенти и лекари.

Събитието ще се проведе на 11. октомври в Аудиторията на Втора хирургична клиника „Професор Янко Добрев“ от 10:00ч. до 16:00ч. 

Гост-лектори са:

  • д-р Ася Консулова, дм, Клиника по медицинска онкология, Комплексен Онкологичен Център Бургас

  • доц. Д-р Десислава Костова- Лефтерова- медицински физик, УМБАЛ „Александровска“, Медицински Университет –  Плевен

  • доц. Свилен Маслянков, Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев“  УМБАЛ „Александровска“

  • д-р Мариела Василева-Славева, Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев“  УМБАЛ „Александровска“.

Прогамата на събитието е следната:

10:00-13:00ч. Сесия за пациенти„Очаквания и реалност в лечението на пациентите с онкологични заболявания“

10:00 – 10:30 ч. „Доза на пациента и качество на образа при различните методи на диагностика и скрининг на рака на гърдата“ – доц. Д-р Десислава Костова- Лефтерова- медицински физик, УМБАЛ „Александровска“, Медицински Университет – Плевен
10:30 – 11:00 ч. „Алгоритъм на диагностика и стадиране на рака на гърдата“ – д-р Мариела Василева-Славева, Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев“ УМБАЛ „Александровска“
11:30-12:00 ч. „Как да изберем правилния подход в лечението на рака на гърдата“ – д-р Ася Консулова, дм, Клиника по медицинска онкология, Комплексен Онкологичен Център Бургас
12:00-12:30 ч. „Оперативни техники в лечението на рака на гърдата“ – доц. Свилен Маслянков, Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев“ УМБАЛ „Александровска“
12:30-13:00 Заключение, въпроси, дискусия

14:00-16:00 Сесия за студенти – „Как да станеш най-добрият лекар, който можеш да бъдеш?“

14:00-14:30ч. Д-р Ася Консулова
1. Същност на онкологията и как минава денят на медицинския онколог?
2. На какво ни научи историята на лечението на карцинома на гърдата?
3. Какво означава да работиш в онкологичен „Center of excellence”?
4. Какво трябва да включва едно мотивационно писмо?
5. Как да станеш най-добрият лекар, който е възможно да бъдеш?

14:30-15:00ч. Д-р Мариела Василева
1. Същност на онкологичната хирургия и какво значи да работиш в екип?
2. На какво ни научи историята на лечението на карцинома на гърдата?
3. Какво означава да работиш в онкологичен „Center of excellence”?
4. Основни елементи в автобиографията на младия онколог.
5. Как да изградим добра автобиография? – курсове и стипендии (ESMO, ESO, EORTC, etc.)

15:00-15:30 Доц. Десислава Костова-Лефтерова
„Медицината само за лекари ли е?“ Или как да накараме нещата да работят!
Как се създава добър постер?

15:30-16:00 Доц. Свилен Маслянков
Какво означава да си добър лекар в България?