Курс „Компютърна томография“ в Болница Токуда

В рамките на четири последователни модула курсът на тема „Компютърна томография“ ще обясни основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Курсът позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно. Подходящ е за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти, специализанти и др., и ще се проведе в аулата на Болница Токуда

Целта на първия модул е запознаване с физичните основи на рентгеновата диагностика, устройство на КТ уредба, принципи на формиране на КТ образа, качество на образа, физични характеристики, запознаване с основните дозиметрични величини – CTDI, DLP, SSDE, методи за реконструкция, визуализация и обработка на образа.

Първи модул на курса:

Кога:   6-ти март, 13 часа

Къде:   Аулата на Болница Токуда

Такса за първия модул:   20 лв.