Обучение по медицински жестов език

Комитетът по Човешки права и Мир (SCORP) и Комитетът по Медицинско образование (SCOME) към АСМБ-София организира обучение по медицински жестов език. То е първо по рода си за България и стартира 2016год като в него взеха участие 20 студенти от Медицински факултет на МУ-София. Обучението се състоя от 10 посещения по 2 астрономически часа. Обучение по медицински жестов език продължава и 2017 год с нова група, а миналогодишните участници в проекта стартират по-високото ниво.

Целта на обучението е бъдещите лекари да научат повече за езика и културата на общността на глухите в България и да придобият уменията за провеждане на разговор с глух човек. Студентите учат както основите на жестовия език (запознанство, представяне, ежедневен разговор), така и специализирани медицински изрази (снемане на статус и анамнеза, части на тялото, симптоми). Префесионалистите от образователен център "Яника" ще ни помогнат да постигнем това, като се предвиждат и срещи с глухи младежи.

Занятията се провеждат веднъж седмично в образователен център "Яника" (бул. Ал. Стамболийски №96, срещу Mall of Sofia) и са с продължителност два астрономически часа. За всяко занятие ще бъдат изготвени видеа и други помощни материали, които да могат да се използват за преговор вкъщи. Обучението продължава до края на летния семестър (преди началото на изпитната сесия), след което участниците получават сертификати.

Жестовият език е език като всеки друг, за научаването му е необходима практика. За да може да се обърне внимание на всеки участник, местата за обучението ще са ограничени до 8-9 двойки, именно поради тази причина се избират най-мотивираните кандидати!

Ето как протече курсът през 2016г. - https://www.youtube.com/watch?v=181BrqS9H1s