Връстници обучават връстници: Хранителни разстройства

Хранителните разстройства са проблем на съвременното общество, чието значение расте с всяка изминала година. Проектът “Връстници обучават връстници: Хранителни разстройства” представлява обучение по тази тема пред ученици от 8., 9. и 10. клас – именно онези, които са в най-уязвимата възраст. По този начин се целим към превенция от развиване на бъдещи здравословни проблеми и повишаване на информираността както на студентите по медицина, така и на гимназистите.

Обучението обхваща най-често срещаните хранителни разстройства, а именно: анорексия, булимия, периодично преяждане и все по-застъпващата се орторексия. Представя се какво представлява всеки от тези здравословни проблеми, техните симптоми и последствията от тях. По този начин освен теоритичните познания учениците разбират и как да разпознаят на практика, ако техен познат има хранително разстройство. Освен това се обръща внимание и на това как човек може да помогне на хора, страдащи от ХР – как да говорим за тези проблеми, какво да правим и да не правим.

Тази година екипите на АСМБ-София посетиха учениците на две столични гимназии: 35. СУ „Добри Войников” и 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, в периода 20.-27. март. Големият ентусиазъм и малката възрастова разлика им помогнаха да предадат успешно познанията си на подрастващите, които ги слушаха с интерес.

След края на проекта беше поискана обратна връзка както от студентите, така и от учениците. Участниците в екипите на АСМБ-София споделят, че са останали доволни от избора на темата и включените хранителни разстройства и с много позитивни емоции от възможността да изградят връзка с подрастващите. Тийнейджърите пък са останали с отлични впечатления от представянията, като много от тях казват, че играта с клиничните случаи ги е заинтригувала най-много. Изключително важно и похвално е, че повечето от тях признават, че са научили нещо ново от кампанията (най-често това е информацията, посветена на орторексията). Не на последно място гимназистите споделят: „Научих (…), че българските студенти по медицина са готини”.