Европейска конференция по интервенционална онкология

Участието за студенти е напълно безплатно!

Кога и къде?

 8-11 Април 2019 в Амстердам, Холандия

Намери повече информация: