ОБМЕНИ

Още със създаването на IFMSA през 1951г. става ясно,че една от основните цели на организацията ще бъдат обмените на студентите по медицина-да обогатяват знанията си за здравната система в целия свят,да срещат нови култури, да бъдат лекари с всеобхватен кръгозор по отношение на проблемите на глобалното здраве. И до днес комитетите по обмен продължават да бъдат гръбнака на IFMSA,осигуряващи годишно обмена на повече от 13,000 студенти в над 90 държави. Обмените са свързани с много вълнуващи,вдъхновяващи моменти,които оставят отпечатък в съзнанието на всеки един студент по медицина. Те допринасят за всестранното развитие на всеки един лекар, вземал участие в тях. Гигантското разнообразие от отделения и научни проекти играят роля в изграждането на запас от умения, играещи голяма роля в обучението по медицина и в бъдещата практика. Комитетите по обмен са 2 – SCOPE и SCORE.

Чудите се каква е разликата?

SCOPE или Standing Committee on Professional Exchange е първият основан комитет в IFMSA през 1951г.Негова цел са обмените ,свързани с клинична дейност.За разлика от него,SCORE или Standing Committee on Research Exchange е създаден през 1991г. и негова задача са обмените,свързани с работата по научни проекти.

Колко време продължава един обмен?

Един календарен месец,в който са струпани вълнуващи преживявания,емоции и добиване на нови знания.

Къде можете да отидете на обмен?

В над 70 държави-от Италия,Германия,Англия,Испания до Перу,Бразилия,Ливан,Чили,Канада и още много.

Каква е ползата за вас от един такъв обмен?

Освен нов поглед върху здравни системи от целия свят,ще имате шанс да се докоснете и до нова култура,да се запознаете с много бъдещи лекари,с които поддържате контакти дори и цял живот.Ако сте на професионален обмен,ще обогатите уменията си,свързани с практическата и клинична част на медицината.Научният обмен,от друга страна,цели да разшири кръгозора ви, запознавайки ви с различни подходи в научната дейност и терапията чрез работата по различни научни проекти.

Какво е нужно, за да участвате?

Трябва да станете член на АСМБ – София и да бъдете СП на някой от чуждестранните ни обменници. Да имате готовност да заплатите такса от ... лева и да поемете пътните си разходи.

Какво е СП?

CP, или Contact Person е човек, отговарящ предимно за запознаването на чуждестранен обменник, дошъл през програмата ни за обмен с града, болницата и общежитието му. Провеждаме кратки и безплатни обучения за задълженията ви като CP.