Работа

Тази част на уебсайта ще бъде разработена през м. февруари 2019!

Междувременно, ако имате информация за работа за студенти-медици, можете да я изпращате във формата на началната страница.