3 месеца безплатен достъп до InSimu!

Студентите от Медицински университет-София имат безплатен 3-месечен достъп до InSimu Patient Premium!

InSimu е мобилно приложение за разрешаване на клинични случаи. Приложението е създадено с цел подобряване на диагностичните умения на студентите и развитието на критичната им мисъл.