Международно лятно училище в Майнц

Кога и къде?

Международното лятно училище е 6-седмична програма с фокус върху „Генна регулация, епигенетика и геномна стабилност“. То се провежда между 12.08.2019 и 20.09.2019г. в Майнц, Германия.

Какво включва?

Програмата включва лекции от водещи специалисти, работа в лаборатория по конкретен проект.

Каква е таксата?

Няма такса участие. Организаторите поемат разходите по настаняване и храна за участниците, както и осигуряват помощ за покриване на пътните разходи.

Какъв е крайният срок?

Крайният срок за кандидатстване е 12.02.2019г!

 

За да кандидатстваш

Други подобни възможности