Проектът включва над 120 участници от МУ София и МФ на СУ, разпределени в 17 отбора, базирани на различни тематики в биомедицинската наука – Имунология, Онкология, Спешна медицина, Хирургия (коремна, гръдна, неврохирургия, сърдечно-съдова) и пр. Всеки отбор си има ментор – лекар, специалист в съответната област от клиниките на МУ София и МФ на СУ.

Целта е отборите да работят по научен проблем в съответната област и в края на проекта да представят своята разработка на различни национални и международни форуми, както и да я публикуват в различни медицински журнали. През няколко седмици всички се събират за да представят последните данни за тяхната работа, както и прогреса, който са достигнали. Няколко от срещите са посветени на технологията на научната публикация, като благодарение на проф. Александър Стойнев, който изнесе няколко лекции на тази тематика, участниците ни са по-добре запознати с нелесния процес на създаване и публикуване на научен труд.

Цели:

  • да акцентираме върху важността на научните изследвания за развитието на биомедицинската наука и прякото им значение за лечението на пациентите
  • да развием у студентите умения за създаване и публикуване на научен труд
  • да развием у студентите умения за работа в екип

Целева група: Студенти по медицина от МУ София и от МФ на СУ

Галерия