Кампания по случай 14 февруари – „Love and Sex project’’

Кампанията се провежда в периода от 11-14 Февруари в няколко столични училища по случай деня на влюбените. Инициативата представлява рeer to peer обучение (връстници обучават връстници) за отговорно и рисково сексуално поведение, заболявания, които се предават по полов път - същност, профилактика, начини на заразяване и лечение, бременност в тийнейджърска възраст и последиците от нея, аборт - рискове и последствия, както и методи за контрацепция.

Целта на кампанията е повишаване на информируемостта на подрастващите по отношение на сексуалното им поведение и рисковете от необмислено такова. В обучението на тийнейджърите се включиха 21 студенти по медицина, членове на Асоциацията. Срещнахме голяма приемственост и доверие от директорите и учителите на Първа Английска гимназия, Втора Английска гимназия и 32-ро СОУ „ Св. Климент Охридски“.

Кампанията премина успешно, като в края на дискусията учениците попълниха анкета, подготвена от нас. Над 90% от отговорите бяха правилни, което е показателно за успеха.

Галерия