Описание: През 2016г. АСМБ-София организира за първи път лекция по медицинско право, която бе изнесена от адв. д-р Мария Петрова. Тя е адвокат, притежаващ и медицинско образование. Наблегнато беше на правните рискове в дейността на медицинските специалисти.

Цели: Студентите да бъдат запознати с правните закони и как могат да се предпазят.

Целева група: Студенти по медицина, специализанти и млади лекари

Значение: Да се повиши информираността на студентите по медицина и младите лекари относно техните права и задължения и решаването на различни спорове между лекари и пациенти

Постигнат резултат: Всички участници в лекцията я определиха като отлична и изявиха желание да се включат отново в подобно събитие. Те биха искали да се увеличи продължителността й, като се обсъдят и конкретни случаи.