Стани член

Членството в АСМБ-София е доброволно, но изисква изпълнението на няколко последователни стъпки:

1. Попълни следния формуляр за членство

2. Провери кога и къде е следващото събрание на Управителен съвет (УС)

3. Ела 15 минути преди събрнието и попълни молба за членство

Тъй като нямаме общодостъпен регистър с членовете, често се случва да ни задават този въпрос. 

Всеки член на асоциацията:

 • получава ежеседмични писма на електранната си поща за нашите проекти.
 • получава удостоверение за членство на електронната си поша в началото на учебната година в МУ-София.

Ако не получаваш информация от нас, трябва да изпълниш горепосочените стъпки.

Членовете на АСМБ-София получават:

 • правото да кандидатстват за едномесечен професионален или научен обмен в чужбина
 • достъп до информация за национални и международни конгреси
 • информация за стипендии и специални програми
 • правото да участват в  събитията, организирани от АСМБ
 • правото да участват в международни събития на IFMSA и EMSA

Членството в асоциацията е напълно доброволно и с него не идват задачи и задължения.
Членството ви дава шанса да:

 • Участвате и организирате социално значими кампании
 • Заминете на професионален или научен обмен за един месец в желаната от Ваш страна
 • Израствате на национално и международно ниво
 • Изградите контакти с други студенти и здравни професионалисти от цял свят
 • Участвате в международни срещи и събития
 • Работите върху себе си, развивайки уменията си
 • Вдъхновявате и бъдете лидери!