Списък с модули за 2019г.

Приложен ще намерите пълния списък с предлаганите теми за свободно избираеми курсове за 2018/2019г.

Датите и място на провеждането на модула можете да разберете от съответните катедри.