Новите промени в Наредба 1

Следната публикация е кратко изложение на промените, които пряко засягат младите специализанти. Важно е да се отбележи, че тя е тълкувание на лица без юрдическо образование и е възможно в нея да има недостатъци.

Постът разглежда само новите промени, които са предложени на обществено обсъждане. За всички приети промени от м. юли 2019 – тук.

На 01/10 за обществено обсъждане бяха публикувани нови промени в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Бързите корекции са резултат от недоволството на група млади специализанти, които организираха среща между МЗ и БЛС и представиха своите искания. Новите корекции обаче адресират само някои от недостатъците на Наредбата.

Основните промени, които се предлагат са:

– Бъдещият специализант предварително да знае в кое населено място трябва да работи след като приключи специализацията си, ако е заел място, което се финансира от държавата – това може да е базата на обучение, ако тя е заявила такова място, или лечебно заведение, което не е база за обучение, но е заявило такова място. /Т.е. ако го разбираме правилно, ако Университетска болница заяви място, финансирано от държавата – то специализиантът се обучава там и остава да работи 3 години след това отново там. Ако болница в малко населено място заяви място, финансирано от държавата – специализантът сключва договор с нея (?) и се обучава в университетска болница след което работи 3 години в малкото населено място по специалността си/ Това ОБАЧЕ няма да важи за местата, които ще се обявят преди да се приемат новите промени.

– Ще се разработи нов интернет портал, който да обявява в двудневен срок всички места за специализации, които се обявяват от болниците.

– При провеждането на конкурса по реда на Кодекса на труда се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства; резултата от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства; другите умения и  компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.). 

– Към момента разпоредбата на чл. 13 на Наредба № 1 е предвидила възможност лечебните заведения, които не са база за обучение и висшите училища да сключват договори с бази за обучение, въз основа на които да обучават свои служители по клинична специалност. В тези случаи специализантът присъства на пълно работно време в базата за обучение въз основа на договора на неговия работодател с базата за обучение, която от своя страна няма финансов ангажимент към него, но ползва неговия труд. Наредба № 1 не предвижда в тези случаи да се заплаща такса на базата за обучение, именно защото тя получава специализант, който работи при нея, но на когото тя не заплаща възнаграждение.

В опитите си МЗ да обезпечи районите без квалифициран медицински персонал входира промени, които са в абсолютен ущърб на младите способни специалисти и завършващите лекари, които искат да практикуват съвременна медицина. Вместо да инвестира в подобряване на работната среда и реорганизация на медицинската помощ, министерството отново се опитва да закърпи състоянието на системата. Предложените промени не са реформа, а стъпка назад.

 

Какво можем да направим?

  • да изразим недоволство и да предложим конструктивен вариант за корекция тук.
  • да се присъединим към мероприятия изразяващи недоволство – протест.