Резултат след протеста

Следната публикация е кратко изложение на промените, които пряко засягат младите специализанти. Важно е да се отбележи, че тя е тълкувание на лица без юрдическо образование и е възможно в нея да има недостатъци.

На 10 Октомври от 12 часа през Министрество на Здравеопазването се проведе протест срещу новите промени в Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Протестът беше подкрепен от протеста на медицинските специалисти. На него присъстваха основно стажант-лекари и студенти-медици.

За приетите промени, които действат и сега, можете да прочетете тук.

За промените, предложени на обществено обсъждане след проявеното недоволство от страна на младите специалисти – тук.

По време на протеста  група от протестиращите беше поканена за пряко обсъждане с Министъра относно належащите проблеми:

  1. Дефиниран в наредбата механизъм за пидобиване на специалност, която не е държавна поръчка.
  2. Премахване на задължението за връщане на субсидията.
  3. Унифициран модел за изпит за започване на специализация.

Какво каза Министерството?

Министърът изслуша отделните представители и изложи своята гледна точка, която поради липса на добър механизъм за разпространяване сред заинтересованите, остава или грешно разбрана, или неразбрана.

1. Ще има ли места, които да не са държавна поръчка? 

Според Министреството старият механизъм за започване на специализация, който се въведе през 2015г, остава – болницата да заплаща заплата, а специализиращият – такса обучение към обучаващия университет. Двете страни се разбраха, че в настоящия текст на Наредбата това не е добре описано и Министреството пое ангажимент да поясни, че този механизъм е все още в сила. Все още важи и възможността трето лице да спонсорира специализацията.

2. Защо се въвежда модел “държавна поръчка”?

 Въвеждането на модел с държавна поръчка чрез субсидия в размер на две минимални работни заплати цели следното:

  • да обезпечи малките населени места с квалифициран медицински персонал, от който те имат нужда.
  • да осигури квалифицирана работна ръка на болници, които нямат финансовата възможност да заплащат заплата на специализант.
  • да отвори допълнителни места за специализация – ако до м. юли 2019 държавна поръчка означаваше, че държавата ще покрие таксите за обучение на специализанта към съответния университет, то сега държавна поръчка се приемат като допълнителни места. Тези места имат за цел да обезпечат държавни нужди, така че всеки гражданин на Републиката да има достъп до квалифицирано здравеопазване. 

3. Как ще работи моделът “държавна поъчка”?

Всяка болница в страната може да кандидатства за място за специализация, финансирано от държавата, до 15/05 всяка година. Министерството решава в срок до 30/10 за кои специалности и за кои болници ще одобри местата. В шестмесечния период Министерството анализира къде в бъдеще би имало нужда от специалист ( спрямо броя и възрастта на специалистите в дадено населено място) и спрямо резултатите обявява списък с “около 20” медицински специалности, които са дефицитни. (Например тази година дефицитни биха били Педиатрия и Патоанатомия, а Кардиология и Гастроентерология надали биха попаднали в списъка). Спрямо резултатът от анализа ще се одобрят “около 100” от подалите заявление отделения и клиники в случай, че наистина имат нужда от такъв специалист и не могат сами да си позволят да му плащат заплата. За сравнение, всяка година се обявяват около 500 места за специализация, а около 800 медици взимат диплома.

Важно е да се отбележи, че не всички места за специализант по дефицитна специалност ще са държавна поръчка, а само за болниците, които срещат горепосочените критерии. 

Всяка година списъкът с дефицитни специалности ще е различен (за това и такъв липсва преди 30/10)

4. Как ще се обявяват местата?

Местата, които ще са по стария метод за придобиване на специалност ще се обявавят целогодишно в регистъра за места за специализации

Местата, които ще са държавна поръчка – в отделен списък, публикуван от министерството на 30/10 всяка година.

5. Как протича специализация по държавна поръчка?

Бъдещият специализант ще има опция да избере от посочените места и комбинираните с тях специалости. Ако условието да работи три години там след придобиване на специалност е удобно за него, то той може да кандидатства за съответното място и в следващите четири години да се обучава в най-близката База за обучение. Например: Болницата в Девня търси Анестезиолог. Държавата одобрява тяхното искане, провежда се конкурс и спечелилият кандидат трябва да се обучава в База във Варна. Министерството превежда субсидия в рамките на две минимални работни заплати и нужните осигуровки на болницата във Варна, която поема ангажимен да обучи специализанта и да му дава заплата.

6. В кои случаи специализантът трябва да връща субсидията?

В сегашните промени стои задължението, ако специализант не вземе своя изпит за специалност, то той отново да е длъжен да върне субсидията. Министърът се съгласи, че е нужно разширяване на критериите, при които специализантът не е длъжен да връща сумата. Тази част от промените ще търпят корекция.

Важно е да се отбележи и че при некоректно отношение от страна на обучаващата база, то тя ще бъде длъжна да възстанови сумата.

Какво може да направи всеки заинтересован?

Всеки може да отиде на портала за обществени консултации и да изпрати на посочения мейл адрес предложения за корекция. По думите на Министъра, времето за обществено обсъждане ще продължи докато не се изчистят всички неточности в промените.

АСМБ-София остава строго против принципа, че изработеното възнаграждение трябва да се връща и вярваме, че ще се намери вариант тази точка да бъде преработена. Трябва да признаем и че разбираме, че има нужда малките населени места да имат достъп до качествено здравеопазване. Това обаче тябва да бъде постигнато без налагане на задължения, а с осъзнат личен избор от страна на младия специалист.

 Текстът на Наредбата внесе много въпросителни, направи студентите несигурни и изплашени. Надяваме се с този пост да изчистим някои от съмненията. Дано думите на Министъра и неговите съветници да са верни и да не сме свидетели на злоупотреби от страна на лечебните заведения вбъдеще. 

Насърчаваме всеки  стажант-лекар сам да прочете Наредба 1, внесените промени и документите за мотивация към тях, да разсъждава върху тях сам и да излезе със структурирано предложение към МЗ на посочения портал. 

На 30/10 след излизането на списъка с дефицитни специалности отново предстои среща на Министър Ананиев и представители на специализантите, където отново ще бъдат обсъдени горепосочените казуси.