Стани част от Организационния комитет на ICMS 2020!

Започна кандидатстването за Организационен комитет на ICMS 2020!

ICMS (International Congress of Medical Sciences) е най-голямото събитие, организирано от АСМБ-София. Като част от Организационния комитет, ще имаш възможността да:

  • работиш в мотивиран и динамичен екип
  • придобиеш лидерски качества
  • предизвикаш себе си и способностите си
  • добиеш нови умения
  • участваш в един от най-мащабните конгреси, организирани от студенти-медици в Европа

Ако искаш да се включиш, можеш да кандидатстваш за една от следните позиции:

1. Applicant Support Coordinator

Човекът на тази позиция е връзката между участниците и Организационния екип. Ако кандидатстваш за нея, ще отговаряш за гладкото протичане на регистрацията преди и по време на конгреса. Задълженията на Applicant Support включват и подготовката на регистрационните пакети, социалните събития по време на конгреса и комуникацията с участниците преди, по време на и след конгреса.

2. IT Coordinator

Ако се справяш добре с програми като Illustrator и Photoshop и смяташ, че би се справил с обновяването на информацията в сайта на ICMS, може би това е позицията за теб. Освен за сайта ще отговаряш и за графичното оформление на информационната и абстрактната книжки на конгреса.

3. Public Relations Coordinator

Промоцията на конгреса е едно от ключовите неща, които го правят успешен година след година! Ако кипиш от енергия и обичаш да говориш за ICMS, може би това е позицията за теб. Като PR Coordinator ще отговаряш и за публикациите в социалните медии на конгреса, както и за комуникацията с други студентски конференции. Координирането на промоцията по време на други конференции, както и в Медицински университет-София също ще бъдат твоя отговорност.

4. Fundraising Coordinator

Търсенето на спонсори и координацията на ангажиментите към тях е основната задача на Fundraising координатора. Позицията е идеална за динамичен и отговорен човек, който обича да комуникира с хора!

5. Scientific Program Team

Науката е сърцето на конгреса! В научната програма на ICMS се включват уъркшопите, научните разработки на активните участници и лекциите на гост-лекторите. И тъй като отговорността е голяма, обикновено позицията се заема от двама души – един, който отговаря за уъркшопите, и друг, който комуникира с активните участници и гост-лекторите.

6. Vice-president

Заместник-председателят координира и мотивира екипа заедно с председателя и следи за изпълнението на задачите на време. Към задълженията му се включват и избора на асистенти и членове на Student Task Force.

До кога мога да кандидатствам?

Крайният срок за кандидатстване е 23:59ч. на 30/06!

Какво трябва да включа в кандидатурата си?

Когато кандидатстваш, следвай въпросите във формуляра за кандидатстване. Разкажи какво те мотивира да бъдеш част от екипа и как смяташ, че ще допринесеш към организацията на ICMS. Опиши детайлно плана си за действие за съответната позиция и какво ново би направил. Внеси оригиналност и креативност!

Какво следва след като кандидатствам?

След като попълниш бланката за кандидатстване, на 01/07 ще получиш имейл дали си одобрен за интервю, или не. Интервютата ще се проведат между 02/07 и 08/07, а на 09/07 ще разбереш дали си част от Организационния комитет на ICMS 2020

Как мога да кандидатствам?