Студентски конгрес в Осиек, Хърватия

Възможност да обогатиш научните си знания на Студентския биомедицински конгрес в Осиек (OSCON) и опознаеш Хърватия!

Кога и къде?

Датите са 07.02-08.02.2019г., а мястото градът Осиек, разположен на река Драва.

Какви са разходите?

АСМБ-София покрива таксата за участие на първите 2 заявили желание!
За да заявите желанието си, изпратете имейл на Антоана Гочева – pr@icmsbg.org
 
Участниците ще трябва да покрият настаняването и транспорта си.
 
Възползвай се от възможността да научиш за най-новите научни постижения, да развиеш практическите си умения и да намериш нови приятели!
 

За повече информация: