Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS

Комитетът по Репродуктивно здраве, включително СПИН - SCORA развива и насърчава студентите по медицина към дейности, насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве , водени от студенти в полза на техните общности.

Главната цел на комитета е превенцията, а тя се осъществява единствено чрез знания. Ние се работим главно върху вече съществуващи проблеми и провеждаме обучения на тийнейджъри, които са най-уязвими към тези заболявания. Фокусираме се върху проблеми като промоция на сексуалното и репрудоктивното здраве, превенция на ХИВ и СПИН, безопасен аборт, използване на контрацептиви, майчиното здраве, равенство на половете. SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS) организира кампании, които да допринесат за обществото като ги информира за рискове и начини за превенция. Това се осъществява чрез обучението наречено връстници обучават връстници. Днес 5 най- важни звена в репродуктивното здраве са:

Някои от основните проекти, които комитетът организира и развива са:

Мисията на комитета SCORA е свят свободен от Хив/ СПИН и полово предавани заболявания. Като бъдещи доктори, трябва да помогнем за осъществяването на това, защото колкото повече хора се обединим около тази цел ще я постигнем по-лесно.