Обмени

Още със създаването на IFMSA през 1951г. става ясно, че една от основните цели на организацията ще бъдат обмените на студентите по медицина, които да позволят на бъдещите лекари да обогатяват знанията си за здравната система в целия свят, да срещат нови култури и да бъдат лекари с всеобхватен кръгозор по отношение на проблемите на глобалното здраве. И до днес комитетите по обмен продължават да бъдат гръбнака на IFMSA, осигуряващи годишно обмена на повече от 13,000 студенти в над 90 държави. Разнообразието от отделения и научни проекти осигурява възможността на всеки участник в обмените да се докосне до желаната от него специалност или научен проект и да изгради умения с важно значение за обучението си по медицина и бъдещата си практика. Всеки обмен е свързан с безброй вълнуващи и вдъхновяващи моменти, които неизменно оставят траен отпечатък в съзнанието и допринасят за всестранното развитие на всеки студент, взел участие в тях.

IFMSA – Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина, основана през 1951 г. е една от най-старите и най-големи студентски организации в света. Тя представлява, свързва и ангажира студенти по медицина от 135 НПО-та в 125 страни по света. АСМБ е българската асоциация, член на IFMSA. Официален сайт на IFMSA: https://ifmsa.org/

Комитетите, които се занимават с обмени в рамките на IFMSA са два:
SCOPE – Standing Committee on Professional Exchange – се занимава с организирането и осъществяването на стажове, които се провеждат в клиника по избрана от студента специалност.  Повече информация за SCOPE: https://ifmsa.org/professional-exchanges/

SCORE – Standing Committee on Research Exchange – се занимава с организирането и осъществяването на стажове, които протичат в клиника и/или лаборатория , като студентът се присъединява към определен, избран от него научен проект. Повече информация за SCORE: https://ifmsa.org/research-exchanges/

Всяка година държавите и съответния брой студенти, които могат да заминат за всяка държава се обновява и се публикува в официалната facebook страница на обмените: https://www.facebook.com/AMSBexchanges/  както и на http://amsbulgaria.net/
Местата и държавите се обявяват обикновено в началото на октомври, когато става и самото кандидатстване. Често остават места и след първо класиране! Те са предмет на следващи класирания, докато се запълнят всички договорени места.

Студентите имат право да участват в четириседмичен стаж в избрана клинична или предклинична област на медицината в съответната държава. По време на обмена студентът има възможност да наблюдава различна здравна система и да се учи от чуждестранни преподаватели.

Студентите, които са на SCOPE обмен се присъединяват към екипа на дадено отделение/ клиника в което им се назначава тютор, който се грижи за тяхното обучение. По време на стажа студента се запознава подробно с работата в отделението, манипулациите и видовете диагностични и терапевтични техники, които се осъществяват в дадената клиника. SCOPE обмените са подходящи за студенти, които искат да добият допълнителен опит в дадена клинична специалност.


Студентите, които са на SCORE обмен се присъединяват към екипа на даден научен проект, в който имат възможността да задълбочат познанията си в дадена област на науката. Тази програма се ръководи от ментор, който запознава студентите с основните принципи на изследователската работа, включително търсене на литература, събиране на данни, научно писане, лабораторна работа, статистика и етика. След завършване на програмата, от студентите може да се изисква да подготвят писмен научен доклад или устно представяне. SCORE обмените са подходящи за студенти с интерес в изследователската работа.

Освен стажа в клиника и/или лаборатория, по време на обмена, студента има възможността да се запознае с културата, традициите и природата на дадената държава. В повечето държави организацията-членка на IFMSA организира социална програма, в която пристигащите студенти посещават забележителности, опитват традиционна храна и напитки, запознават се с традициите на държавата и много други. Важно е да се подчертае, че социална програма обикновено се организира за студентите на обмен през летните месеци – юли и август. За останалите месеци, обикновено няма организирана социална програма, но това не пречи да си създадете сами такава!

Когато кандидатствате за обмен, вие кандидатствате за даден обменен сезон. Обменният сезон е от март до март. Кандидатстването за обмен е през октомври,т.е най-рано можете да заминете на обмен април месец следващата година и най-късно март по-следващата. Важно е да се отбележат две неща:

 1. Някои договори с държави имат точно определен месец, в който може да се осъществи обмена (например: Италия:4 места – Юли, 6 места – Август, 2 места Септември).
 2. Ако не е упоменат задължителен месец, всеки желаещ да замине за дадена държава, трябва да провери дали държавата приема студенти в желания от него месец, което става в условията за обмен (exchange conditions) на дадената държава. https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

Договорите за обмен се подписват между две национални организации-членове на IFMSA – например АСМБ (България) и BMVD (Германия) и са от два вида:
Двустранни договори: Участващите страни обменят двама студенти (по един от всяка страна) помежду си.
Едностранни договори: Участник само от едната държава участва в обмен в другата държава.
Повечето договори са двустранни и когато студент се класира за обмен по двустранен договор заплаща такса от 350лв. Цената на едностранните договори варира и винаги е изрично упомената до съответния договор. Тя е винаги по-висока от тази на двустранните.

Таксата по двустранните договори се заплаща на АСМБ – София, с която организацията организира обмена на студента, който пристига в България на ваше място. Съответно пристигащия студент заплаща такса на своята организация, с която тя организира вашия обмен в неговата държава.

Таксата включва:

 1. Настаняване за 4 седмици в дадената държава.
 2. Поне едно хранене на ден или джобни пари еквивалентни на такова.
 3. Стаж в болница/ лаборатория.

Таксата не включва:

 1. Транспорт до и от държавата.
 2. Социална програма.
 3. Всякакви други допълнителни разходи.

 

Всяка година комитетите по обмен разглеждат и обновяват правилата и критериите по които се класират студентите за обмен. Основни условия са:

 1. Да сте студент по медицина, член на АСМБ.
 2. След завършен първи семестър (на I-ви курс) – студентите могат да кандидатстват за научен обмен (SCORE), а след завършен трети семестър (на II курс)  – и за професионален (SCOPE).
 3. Кандидатите имат право на един обмен за предстоящия обменен сезон.
 4. Студентът трябва да докаже адекватно ниво на владеене на английски език, който е официален език на IFMSA. Владеенето на официалния език на държавата, за която кандидатства студента, дава предимство при кандидатстването за тази държава.
 5. Студентът трябва да трупа точки с дейността си към АСМБ в съответствие с критериите за обмен.

Пълно описание на критериите за обмен.

Важно е при кандидатстването за дадена държава, студентът да се запознае и с условията на съответната държава, което става като се прочетат exchange conditions (EC) на дадената държава: https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

След обявяване на държавите и броя места за всяка, което става обикновено началото на октомври, официално започва кандидатстването. Кандидатстването и класирането съответства на правилата описани в критериите за обмен.

Кандидатите имат право на определен брой желания (място за дадена държава), за които кандидатстват. Кандидатстването включва попълване на google формуляр, в който кандидатите заявяват желанието си за участие в класирането, желанията си и цялата нужна информация за класирането им. Допълнително кандидатите изпращат документите си към комитетите по обмен на посочен e-mail. Необходимите документи са описани в критериите за обмен. Задължителните документи включват:

 1. Уверение за успех от предходните два семестъра.
 2. Сертификат за владеене на език (документ за владеене на английски език или диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове).
 3. Уверение, че сте член на Локалното Юридическо Лице (ЮЛ) – например АСМБ-София – член на АСМБ
 4. Сертификат от предходен обмен по програмите на IFMSA.

Важно е да се отбележи, че студентите заемали позиция на Contact Person (CP) получават значително предимство пред останалите кандидати! (за CP прочети по-надолу).

Класирането в съответствие с критериите за обмен се изгражда от комитетите по обмен (SCOPE & SCORE) към АСМБ.

Contact person (CP) e човекът, който помага на пристигащия чуждестранен студент преди и по време на обмена му. Всеки пристигащ обменник има по двама СР, които се грижат той да се ориентира в новата среда и да се наслади на престоя си в България. Съответно на вас също се назначават CP в държавата на вашия обмен.

Заемането на позиция CP дава голямо предимство при кандидатстването за обмен! Всеки студент може да бъде CР на до двама пристигащи. Студентите, които са били CР, получават 50 допълнителни точки за обмен (100, ако са били CР на двама пристигащи) и се класират преди всички кандидати, които не са били CP (т.е. договорите се разпределят първо между всички кандидати, които са били CP и после между останалите кандидати). Всеки, който иска да бъде CР, може да кандидатства при обявяване на call на фейсбук страницата на АСМБ – София.

Това обикновено се случва 2 месеца преди пристигането на съответния обменник.

Задълженията на CР не са много, но са от голямо значение за пристигащия студент. CР има грижата за посрещането, настаняването и запознаването на пристигащия с болницата и ментора му, както и за най-забавната част от престоя на всеки обменник – социалната програма.

Подробна информация за CP  можете да намерите в CP Manual.

 

След края на обмена, студентът получава официален сертификат от IFMSA, който се признава от държави в целия свят.

По време на престоя си, студентите на SCOPE обмен имат възможността да се запознаят от първо лице със системата за здравеопазване на държавата, да проучат евентуални работни места и да добият нов и различен клиничен опит.

Студентите на SCORE обмен имат възможността да подхранят интереса си към научната работа, да се запознаят с методите и принципите на научната работа и да създадат своя научна разработка, която да представят на научни конгреси и мероприятия.

Извън работата, всяка държава организира своя социална програма, чрез която обменниците ще могат да посетят различни места и да опознаят държавата отблизо.

Не на последно място са хората, възможността за създаване на безценни професионални и лични контакти. Всеки студент ще има възможността да работи с международен екип от мотивирани лекари и изследователи, които могат да се окажат решаващи в бъдещето развитие на студента като студент и бъдещ лекар. Споделянето на преживяванията с останалите студенти на обмен са също безценни спомени и възможност за създаване на приятелства за цял живот.

SCOPE e-mail: leo@amsb-sofia.org

SCORE e-mail: lore@amsb-sofia.org