Обмени

Още със създаването на IFMSA през 1951г. става ясно,че една от основните цели на организацията ще бъдат обмените на студентите по медицина-да обогатяват знанията си за здравната система в целия свят, да срещат нови култури, да бъдат лекари с всеобхватен кръгозор по отношение на проблемите на глобалното здраве. И до днес комитетите по обмен продължават да бъдат гръбнака на IFMSA, осигуряващи годишно обмена на повече от 13,000 студенти в над 90 държави. Обмените са свързани с много вълнуващи, вдъхновяващи моменти, които оставят отпечатък в съзнанието на всеки един студент по медицина. Те допринасят за всестранното развитие на всеки един лекар, взимал участие в тях. Разнообразието от отделения и научни проекти играе роля в изграждането на запас от умения с  голяма роля в обучението по медицина и в бъдещата практика. Комитетите по обмен са 2 – SCOPE и SCORE

SCOPE или Standing Committee on Professional Exchange е първият основан комитет в IFMSA през 1951г.Негова цел са обмените, свързани с клинична дейност. За разлика от него, SCORE или Standing Committee on Research Exchange е създаден през 1991г. и негова задача са обмените, свързани с работата по научни проекти.

Един календарен месец, в който са струпани вълнуващи преживявания, емоции и добиване на нови знания.

В над 70 държави – от Италия, Германия, Англия, Испания до Перу, Бразилия, Ливан, Чили, Канада и още много.

Освен нов поглед върху здравни системи от целия свят, ще имате шанс да се докоснете и до нова култура, да се запознаете с много бъдещи лекари и една напълно различна система на здравеопазване. Ако сте на професионален обмен, ще обогатите уменията си, свързани с практическата и клинична част на медицината. Научният обмен, от друга страна, цели да разшири кръгозора ви, запознавайки ви с различни подходи в научната дейност и терапията чрез работата по различни научни проекти.

Трябва да станете член на АСМБ – София и да бъдете CP на някой от чуждестранните ни обменници. Таксата за обмен е 350 лева и се използва за покриване на разходите на студент, който идва на ваше място в София.

CP, или Contact Person е човек, отговарящ предимно за запознаването на чуждестранен обменник с града, болницата и общежитието му. Провеждаме кратки и безплатни обучения за задълженията ви като CP.