Медицинско образование

Медицинското образование има широкоспектърно значение – както за студента, оформяйки уменията му като бъдещ лекар, така и за пациента, определяйки качеството на предоставяната медицинска грижа.   

Освен това то представлява съществена част от живота на всеки студент медик. Целта на SCOME – Standing Committee on Medical Education (Комитет по медицинско образование) – като част от IFMSA още от създаването ѝ през 1951 г., е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по Медицина в България и по света.

Ние от SCOME се питаме дали студентите, обучавани по т.нар. класически програми, са готови да се справят с нуждите на здравеопазването в съвременното общество. Изследванията показват, че модерните учебни програми с доста по-голяма вероятност подготвят студентите и създадат лекари, готови за новите предизвикателства, пред които те се изправят. Големи промени в образователните програми обаче стават постепенно и ние се стараем да ги насочваме в правилната посока. SCOME е винаги насреща, за да посрещне изискванията на студентите и да подбужда факултета към промяна в името на по-добра учебна среда за всеки студент.

Студентите са едни от най-важните фигури в медицинското обучение и затова SCOME се старае да им дава шанс да изразят позицията си по отношение на образованието си и да са активни участници в образователния процес, а не да са безгласни букви.

Освен че се бори за подобряването на обучението като цяло, което отнема време и резултатите са видни след по-дълъг срок, SCOME непрекъснато подпомага развитието на студентите и чрез различните кампании и проекти, които системно организира. Това дава шанс на бъдещите лекари да открият и развият още повече своите качества и умения.

Цели и задачи:

  •  Да представя и защитава интересите на студентите от всяко ниво на обучение;
  •  Да подпомага обучителния процес, осъщесвявайки връзка между факултета и студентите;
  •  Да дава конструктивни предложения за повишаване стандарта на обучение;
  •  Да огранизира кампании, целящи развитие на познанията на студентите;
  •  Да увеличи познанията на студентите за Медицинското образование и повиши техните възможности за управление на обучението им;

Лекари за пример

Статистичиеските данни от последните няколко години показват, че около 40% от абсолвентите по медицина заминават за чужбина в търсене на по-добро възнаграждение, по-добри условия и възможности за развитие. „Лекари за пример” е една инициатива на Комитета по медицинско образование към АСМБ-София, чиято основна цел да е представи на студентите по медицина и другата възможност – да останат и да се развиват в България, както и причините защо да го направят.  От АСМБ-София вярваме, че пътят на успешните лекари и тяхната история би бил не само вдъхновение, но и първата стъпка към това те да останат в България.

Към момента в инициативата са взели участие над 15 успешни български лекари, работещи в различни професионални направления – ендокринна хирургия, лицево-челюстна хирургия, кардиология, рентгенология, АГ, анестезиология, инфекциозни болести и др.

MEDucate via Science powered by Amgen

Повече за програмата тук

MEDucate via Science powered by Amgen is a 6-days project that aims to give undergraduate medical students the opportunity to learn about the basics of scientific work, help them with their studies and introduce them to the AMGEN Scholars program. During the week students have the chance to gain knowledge and skills on how to take an active part in research while still in university, how to write a scientific paper and present their work and even more. The last day of the project focuses on the program AMGEN scholars and the application process where we are giving useful tips on preparing the documents required. 

In a Nutshell

Проектът ,,In a Nutshell” e относително нов за екипа на Комитета по медицинско образование. Тя представлява среща между преподаватели от определена катедра и студенти от съответен курс. Основна цел е да се обсъдят ключови моменти в обучителния процес, да се изясни труден за разбиране учебен материал и да се дадат насоки на студентите за по-успешна подготовка. Обикновено събитието се провежда преди колоквиуми, като за всяка дисциплина има отделна среща.

Интересни лекции и записи на наши събития може да откриете в YouTube канала ни: