Обществено здраве

Общественото здраве представлява науката и изкуството на предотвратяването на заболявания, продължаване на живота и поддържането на здравето чрез организираните усилия и информирани избори на обществото, организациите, обществеността, както и в частен план, на общностите и индивидите. То включва влиянието на социалната, финансовата и околната среда върху хората. Целта е здравето да е постижимо за всички общности.

Комитетът по обществено здраве (Standing Committee on Public Health) обединява студенти по медицина от целия свят, за да се учат, развиват, работят, изследват и, най-важното, да обменят идеи и опит в сферата на общественото здраве. Комитетът към IFMSA е създаден преди цели шест десетилетия, но съществува в тази си форма от 1983г.

Визията на комитета е студентите по медицина да развият оптимални умения и знания, за да могат като студенти- медици и като бъдещи лекари да допринесат за създаване на по-здрави общности. Комитетът по обществено здраве насърчава развитието на студенти по въпросите на общественото здраве и социално значимите заболявания чрез международна мрежа за споделяне на знания, управление на проекти, обучение в общността, изграждане на капацитет, обмен на практики и др.

Основните теми, с които се занимава комитетът включват Заразни болести, Антибитична резистентност, Незаразни болести и здравословен начин на живот, Психично здраве, Околна среда и здраве и др.

Някои от проектите, които се осъществяват от комитета в АСМБ- София:

  • Училище по диабет
  • Световен ден за борба с диабета
  • Болница за плюшени мечета
  • Обучение за хранителни разстройства
  • Световен ден на хипертонията