Човешки права и мир

Какво е SCORP?

Комитетът по Човешки права и Мир (Standing Committee on Human Rights and Peace) обединява студенти, които се стремят към равноправие между хората. Вярваме, че всеки трябва да знае за правата си, за да може да ги отстоява.

Ние в SCORP се стремим да информираме студентите за правилната комуникация между лекар и пациент, както и комуникацията с агресивни пациенти, възрастни и деца. Медициската етика също е важна за практиката на всеки лекар.

Знаейки правата си, както и тези на пациентите, бъдещите лекари ще могат да са не само още по-добри специалисти, но и хора.

 

Какво правим?

Темите, върху които се фокусираме включват Здраве и права на децата, Медицинска етика, Недискриминативно здравеопазване, Взаимоотношения лекар-пациент, Психично здраве.

 

Някои от проектите към АСМБ-София:

  • Лекции по медицинско право с адв. д-р Мария Петрова

  • Обучения и лекции на тема Комуникация лекар – пациент и Медицинска етика

  • Синдром на малтретираното дете – модул към Катедра по съдебна медицина и деонтология, МУ-София

  • Отбелязване Международния ден на правата на човека

Присъедини се 

Искаш да научиш повече за дейностите на SCORP на международно ниво? Присъедини се към фейсбук групите на IFMSA SCORP и EMSA

Имаш въпроси или искаш да споделиш своите идеи за комитета на национално и локално ниво? Свържи се с нас СЕГА: