Човешки права и мир

Какво е SCORP?

Комитетът по Човешки права и Мир (Standing Committee on Human Rights and Peace) обединява студенти, които се стремят да създадат равен и мирен свят и вярват в международната, междукултурната и междуличностната солидарност. Считаме, че отговорността е на всички нас и че имаме способността да допринесем за този свят, тъй като правата на човека могат да съществуват само когато се отнасят за всички човешки индивиди.

Комитетът се формира за пръв път преди повече от 35 години към IFMSA под името Standing Committee on Refugees, целящ да насочи вниманието към проблемите на бежанците. Членовете на комитета скоро осъзнават, че усилията им са палиативни и решават да се насочат към корените на проблема – насилие, конфликти и нарушаване на правата на човека. От 2005г. е какъвто го познаваме днес – Standing Committee on Human Rights and Peace.

Мисията на SCORP е да даде възможност и да мотивира студентите-медици активно да насърчават и защитават човешките права и мира. Като специалисти в хуманната медицина трябва умело да работим с колеги и пациенти, зачитайки правата им и познавайки своите. Наша е отговорността да се запознаем с равноправието в медицината и неговото нарушение, за да бъдем възможно по-добри лекари и хора.

Какво правим?

Темите, върху които се фокусираме включват Здраве и права на децата, Медицинска етика, Недискриминативно здравеопазване, Взаимоотношения лекар-пациент, Психично здраве.

Някои от проектите към АСМБ-София:

  • Синдром на малтретираното дете – модул към Катедра по съдебна медицина и деонтология, МУ-София
  • Обучения и лекции на тема Медицинска етика
  • Курс по жестов език
  • Отбелязване Международния ден на правата на човека

Присъедини се 

Ако желаеш да научиш повече относнто какво се случва в SCORP на международно ниво, можеш да се присъединиш към фейсбук групите на IFMSA SCORP и EMSA

За работата на комитета на национално и локално ниво можеш да научиш още, а също и да споделиш своите идеи на имейлите: