Стани част от екипа на ICMS 2021

Международният конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари ще се състои за 19-та поредна година, изцяло онлайн!
Четиридневното събитие ще се проведе между 13.05. и 16.05.

Какво е STF?

Student Task Force са група от доброволци (студенти-медици от София), които помагат за гладкото протичане на събитието!

Какво получавам като член на STF?

 • Безплатно участие в конгреса (важи както за пасивно, така и за активно участие)
 • Работа в мотивиран екип, както и организационен опит
 • Посещение на 2 уъркшопа и всички лекции
 • Сертификат за участие
 • Незабравимо прекарване на ICMS 2021!

Какво се очаква от всеки член на STF?

 • Да е пълен с положителна енергия
 • Да присъства на подготвителните срещи преди конгреса
 • Да притежава добро ниво на компютърна грамотност
 • Да изпълни определен брой задачи по време на всеки един от дните на конгреса. Например:
  • Да осигури безпроблемното протичане на уъркшоп
  • Да помага с фасилитирането на научна сесия /постерна или орална/
 • Да присъства на кратки обобщителни срещи на екипа в края на всеки ден на конгреса

Владеенето на английски език е задължително!

Очакваме твоята кандидатура до 28/03