V Национален конгрес за млади гастроентеролози

Предстои петото издание на “Национален конгрес за млади гастроентеролози”, организирано от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.

Кога и къде?

Конгресът ще се проведе между 29. и 31. март 2019г. в Аулата на СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София.

Към кого е насочен конгресът?

За участие в конгреса са поканени млади лекари (до 35 години), студенти по медицина и медицински сестри.

Какво включва програмата?

Програмата на V Национален конгрес за млади гастроентеролози ще бъде фокусирана върху научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията, гастроентестиналната патология, абдоминалната ехография, жлъчнопанкреасните и чернодробните заболявания.

В предстоящото издание на Конгреса отново се предвиждат интерактивни работилници по ендоскопска полипектомия, ендоскопска хемостаза, ендоскопски биопсии и абдоминална ехография. Местата в работилниците ще са ограничени, но всеки участник ще има възможността да усъвършенства практическите си умения.

Регистрация

Краен срок: 23.02.2019г.