От АСМБ-София искаме да Ви информираме, че с оглед на успешно развитие на организацията, от нас и от Вас се интересуват все повече работодатели. Зад нашето име се крият думи като професионализъм, ефективност, иновативност и жизненост, ето защо в идните години ще можем да предоставим възможност на всеки един от вас, посредством АСМБ-София да намери възможност за професионално развитие, в сферите, които Ви интересуват. Благодарение на усилията на всички Вас, АСМБ-София претърпява стремглаво развитие в най-различни посоки!

Ако Вие сте работодател и желаете да оповестите своето работно предложение към студенти-медици моля, свържете се с председателя на Асоциацията на имейл: president@amsb-sofia.org

АСМБ - София – Развивайки се, развиваме и вас!