На 10ти декември светът чества Денят на правата на човека! През 1948 Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласявайки своите принципи като “общ стандарт на постижения за всички народи и нации”. Всеобщата декларация включва 30 универсални и незаменими права на човека.

Всяка година Денят на правата на човека предоставя възможност за подновяване на духа на хората за борба за хуманност и достойнство срещу насилието, бедността, изолацията и дискриминацията. Днес по света, милиони мъже и жени изоставят домовете си в търсене на по-добро бъдеще и място, където правата им са зачетени.

От Комитета по човешки права и мир към АСМБ-София разпитахме студентите-медици какво знаят за човешките права, като изготвихме и видео материал с цел повишаване на информираността на хората. Видеото можете да видите -https://www.youtube.com/watch?v=0dM2-1zGrks&t=55s