2020/2021

Антоана Гочева

Председател

Йоанна Златкова

Заместник-председател

Лора Тодорова

Секретар

Любен Яков

Връзки с обществеността

Димитър Василев

Отговорник Обществено здраве

Християн Монев

Отговорник Човешки Права и Мир

Лия Иванова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Васко Величков

Отговорник Медицинско Образование

Димитър Мечков

Отговорник научен обмен - пристигащи

Деница Ченголова

Отговорник научен обмен – заминаващи

Юрка Илиева

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Николай Йорданов

Отговорник професионален обмен – пристигащи

1.ПР и Вътрешна дейност

Есра Ведат

2. Комитет по обществено здраве

Мирослава Грозева

3. Комитет по човешки права и мир

Гергана Дерменджиева

Цветомир Кирилов

4. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

Дарина Стоянова

Михаела Ташкова

5. Комитет по медицинско образование

Лидия Делчева

Огнян Бочев

6. Комитет по научен обмен

Ралица Гешева

7. Комитет по професионален обмен

София Попова

Стиляна Аврамова

1. Председател 

Теодора Делчева

2. Заместник-председател по международна дейност

Симона Стойкова

3. Отговорник “Връзки с Обществеността”

Любен Яков

4. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Велина Здравкова

5. Национален отговорник по човешки права и мир

Йоанна Златкова

6. Национален Отговорник по репродуктивно здраве и СПИН

Юскан Дурмуш

7. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

8. Член на Съвет по контрол и качество

Анелия Зашева