2021/2022

Антоана Гочева

Председател

Мирослава Грозева

Заместник-председател

Любен Яков

Секретар

Есра Ведат

Връзки с обществеността

Румяна Чилингирова

Отговорник Обществено здраве

Лидия Делчева

Отговорник Медицинско образование

Дарина Стоянова

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Гергана Дерменджиева

Отговорник Човешки права и мир

Стиляна Аврамова

Отговорник професионален обмен – пристигащи

София Попова

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Деница Ченголова

Отговорник научен обмен

1.ПР и Вътрешна дейност

 Даниел Анастасов

2. Комитет по обществено здраве

Гергана Джикова

Никола Атанасов

3. Комитет по човешки права и мир

Иван Димитров

Теодора Желязкова

4. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

Ивана Танева

Кристиян Райчев

5. Комитет по медицинско образование

Валентин Кузманов

6. Комитет по научен обмен

 Румяна Видинска

7. Комитет по професионален обмен

Момчил Христов

Сияна Петрова

1. Национален отговорник по професионален обмен – пристигащи

Николай Йорданов

2. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Есра Ведат

3. Национален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН

Лия Иванова

4. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

5. Член на Съвет по контрол и качество

Атанасия Филипов