2022/2023

Дарина Стоянова

Председател

Лидия Делчева

Заместник-председател

Валентин Кузманов

Секретар

Лиляна Манова

Връзки с обществеността

Гергана Джикова

Отговорник Обществено здраве

Стефани Стоилова

Отговорник Медицинско образование

Кристиян Райчев

Отговорник Репродуктивно здраве и СПИН

Йоана Поповчева

Отговорник Човешки права и мир

Любослава Тодорова

Отговорник професионален обмен – пристигащи

Сияна Петрова

Отговорник професионален обмен – заминаващи

Момчил Христов

Отговорник научен обмен

1. Председателски комитет

Ивана Танева

2.Връзки с обществеността

Адина Пушкаревич

Селин Шемсиева

3. Комитет по обществено здраве

Свилена Андонова

Теодор Савов

4. Комитет по човешки права и мир

Десислава Комарова

5. Комитет по репродуктивно здраве и СПИН

Далия Богданова

Паша Караиванова

6. Комитет по медицинско образование

Георги Танчев

Трифон Попов

7. Комитет по професионален обмен

Вяра Павлова

Гиньо Ганев

Стефани Станева

8. Комитет по научен обмен

Мартин Владимиров

Яна Гугалова

1. Национален отговорник по професионален обмен – пристигащи

Николай Йорданов

2. Национален отговорник по изграждане на капацитет

Есра Ведат

3. Национален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН

Лия Иванова

4. Представител на АСМБ-София

Антоана Гочева

5. Член на Съвет по контрол и качество

Атанасия Филипов