187107593_1426323097722533_3404635409151996024_n
icms slider 3
swixx rd banner
previous arrow
next arrow
Асоциация на студентите – медици в България – София

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Обмени

Професионален Обмен

Научен Обмен

Изминаха седемдесет години от създаването на IFMSA и нейните основни цели, една от които е осъществяването на обмен. Без значение от вида му (научен или професионален) разнообразието от отделения и научни проекти осигурява възможността на всеки участник да се докосне до желаната от него специалност или научен проект и да изгради умения с важно значение за своето обучение по медицина и бъдещата си практика. Въпреки ограниченията, които пандемията продължава да налага, комитетите по професионален и научен обмен продължават да работят по посока към възстановяване и развитие на обменните практики, които неизменно оставят траен отпечатък в съзнанието и допринасят за всестранното развитие на всеки студент, взел участие в тях.

Обучения

Така нареченото „изграждане на капацитет“ или усвояването на „меки умения“ е дълъг процес по време на който всеки член на асоциацията придобива, подобрява и предава умения и знания, нужни за компетентното осъществяване на дейностите на организацията.

Медиците трябва активно да участват в развитието и управлението на здравната система. АСМБ-София играе централна роля в изграждането на бъдещите лидери на здравната управа и усвояването на важни за тази цел умения чрез трейнинги е наш приоритет. Трейнингите снабдяват студентите-медици с нужните знания, които академичната програма не успява да представи.

Можете да посетите трейнинги по време на Националните срещи на АСМБ и на Международни срещи на IFMSA.

Трейнър може да станете по време на събития като Training New Trainers (TNT), които се организират под шапката на международната федерация. За такива събития ще научавате от нас, а за това какво е чувството да бъдеш трейнър, може да попитате някой от треньорите на АСМБ-София!

Адрес

Гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15

Facebook

amsb.sofia

Instagram

amsb.sofia